ولیان دارو

ولیان دارو یک شرکت پیشگام در ثبت، واردات و بازاریابی داروهای چشمی و تجهیزات پزشکی در ایران می باشد.
باور ما بر این است که ارائه محصولات نوآورانه شرکای ما به بهبود مراقبت‌های پزشکی با هدف بالا بردن کیفیت زندکی بیماران و مشتریان‌مان کمک می‌کند. باور و فعالیت‌های ما را ارزش‌های ما می‌آفرینند
ما با همراهی شرکت‌های چند ملیتی دارویی و تجهیزات پزشکی با تکنولوژی عالی به عنوان بازوی جدید بهفار در توسعه تجارت عمل می‌کنیم.