اخبار

خواندن داستان های ما

بهنامه هفتگی شماره ۲۴ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۴

شماره 24 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۵ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۵

شماره 25 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۶ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۶

شماره 26 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۷ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۷

شماره 27 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۸ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۸

شماره 28 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۲۹ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۲۹

شماره 29 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۳۱ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۳۱

شماره 31 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۳۲ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۳۲

شماره 32 دانلود

بیشتر
بهنامه هفتگی شماره ۳۳ 600 828 behphar

بهنامه هفتگی شماره ۳۳

شماره 33 دانلود

بیشتر
رویدادهای مرتبط با پروژه های انتقال تکنولوژی در سال ۹۷ 500 400 rladmin

رویدادهای مرتبط با پروژه های انتقال تکنولوژی در سال ۹۷

به طور کلی سال ۹۷ را برای بهستان تولید می توان سال تغییر فاز از بسته بندی به تولید دانست. زمستان ۹۶ اولین بچ های آزمایشی امنیک از مرحله کپسول پرکنی تولید شدند.

بیشتر
لانچ لنزهای ULTRA و BIOTRUE توسط شرکت ولیان دارو 500 400 rladmin

لانچ لنزهای ULTRA و BIOTRUE توسط شرکت ولیان دارو

پس از لانچ موفق لنزهای ULTRA و BIOTRUE شرکت Bausch and Lomb همگام با سراسر دنیا، در بیست و هشتمین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی ایران در تهران،

بیشتر
لانچ داروی نگابان 500 400 rladmin

لانچ داروی نگابان

شرکت بهبد دارو در راستای لانچ آنتی بیوتیک نگابان ( تموسیلین یک گرم) به مدت دو روز (۱۴ و ۱۵ آذر) دو advisory board مهم را در دو بیمارستان امام خمینی و لبافی نژاد که از مراکز مهم عفونی کشور می باشند، برگزار نمود.

بیشتر
مدرسه روستای بلوان 500 400 rladmin

مدرسه روستای بلوان

[ultimate_heading main_heading=”مدرسه روستای بلوان” margin_design_tab_text=”” main_heading_margin=”margin-bottom:60px;”][/ultimate_heading]

بیشتر