شرکت بهستان فارمد

شرکت بهستان فارمد از مجموعه شرکت‌های هولدینگ داروئی بهفار است که در سال ۱۳۸۸ با هدف ارتقای دسترسی بیماران به داروهای استراتژیک با کیفیت و قیمت مطلوب با نام شرکت «ژنیان فارمد» تاسیس شد. در سال‌های اولیه تولید داروهای ژنریک دارای دانش فنی پیچیده در دستور کار شرکت قرار گرفت. در این مرحله ایجاد دانش فنی با همکاری معتبرترین شرکت‌های دارویی اروپا شروع شد و به صورت تولید قراردادی در شرکت‌های تراز اول اروپا از جمله دیگر شرکتهای معتبر اروپا تولید و به بازار دارویی ایران معرفی گردید.

تعداد ۲۵ عدد داروی ژنریک، داروی OTC و مکمل رژیمی غذایی در بازار دارویی ایران، توسط این شرکت به ثبت رسیده است. و تولید ۱۵ محصول دیگر در برنامه تولید محصول این شرکت قرار دارد.

ما متعهد به کیفیت، توسعه هوشمند و قیمت‌گذاری مناسب هستیم و برای ایجاد یک کسب و کار پایدار و ارائه کیفیت برای مردم تلاش می‌کنیم.

تمرکز بهستان فارمد به طور عمده بر روی گروه محصولات زیر می‌باشد:

دیابت

جراحی پزشکی

داروی گیاهی

دارو های بدون نسخه

ارزش های ما

تعهد به کیفیت

توجه به بیمار

صداقت

پیشرفت مداوم