گشایش رسمی مدرسه بهفار توسط اتاق بازرگانی و پویش ایران من

گشایش رسمی مدرسه بهفار توسط اتاق بازرگانی و پویش ایران من

گشایش رسمی مدرسه بهفار توسط اتاق بازرگانی و پویش ایران من 1080 720 behphar

مراسم افتتاح رسمی مدرسه بهفار توسط اتاق بازرگانی و پویش ایران من و با حضور آقای دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و موسس پویش ایران من و  آقای دکتر دیندوست، مدیر عامل هلدینگ دارویی بهفار، روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه انجام شد.

آقای دکتر دیندوست مجددا  از همه دوستان که کمک کردند تا مدرسه ساخته شود و از بچه ها هنوز حمایت می کنند تشکر کردند و گفتند. تصمیم داریم حمایتمان بخصوص حمایت آموزشی را برای این بچه ها ادامه بدهیم.

داشتن مدرسه لازمه ولی کافی نیست.

پویش ایران من، عزم ملی برای توسعه سیستم آموزشی کشور