حضور ولیان دارو در سومین همایش بهاره چشم‌ پزشکی ایران

حضور ولیان دارو در سومین همایش بهاره چشم‌ پزشکی ایران

حضور ولیان دارو در سومین همایش بهاره چشم‌ پزشکی ایران 1080 810 behphar

در راستای کمک به بالاتر بردن هر چه بیشتر سطح علمی کشور و آشنایی جامع تر اساتید گروه چشم پزشکی با محصولات دارویی و لنز، شرکت ولیان دارو در سومین همایش بهاره چشم پزشکی که با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران برگزار می گردد، حضوری فعال و پررنگ داشته. امید است این دسته از فعالیت‌ها باعث افزایش آگاهی اساتید با سبد دارویی و مقالات جدید در این حوزه گردیده باشد.

Dummy Image