اولین حضور مشترک کمپانی های بهستان دارو در برنامه انجمن ها در سال ۹۸

اولین حضور مشترک کمپانی های بهستان دارو در برنامه انجمن ها در سال ۹۸

اولین حضور مشترک کمپانی های بهستان دارو در برنامه انجمن ها در سال ۹۸ 1008 490 behphar

موضوع برنامه:گردهمایی متخصصین در برنامه انجمن آترواسکلروز

تاریخ: ۲۲فروردین ۱۳۹۸

مکان:هتل اسپیناس پالاس

Pfizer-MSD-Amgen-Abbottکمپانی های شرکت کننده:

هدف از شرکت در این برنامه علاوه بر ملاقات پزشکان و حمایت انجمن آترولسکاروز،عملی کردن استراتژی هم افزایی در سال جدید و حضور موثرتر و قوی تر در برنامه ها با مشارکت کمپانی های مشترک المنافع بود.

نتیجه: آشنایی انجمن و متخصصین با روش حضور مشترک کمپانی های مجموعه بهستان دارو در برنامه ها

جلب حمایت انجمن جهت حضور پررنگ تر در کنگره اصلی آترواسکلروز با حضور کمپانی های حاضر در برنامه